126 nieuwe woningen eind 2020 op de markt

27 maart 2020

 

Ontwikkelingscombinatie BPD/Trebbe gaat 126 woningen realiseren in Waterfront fase 3, het laatste te ontwikkelen deel van het Waterfront. Het wordt mede naar wens van de gemeenteraad een groene, zoveel mogelijk energieneutrale wijk met een mix aan grondgebonden woningen, appartementen en studio’s voor jong en oud. De verwachting is dat eind 2020 de eerste woningen in de verkoop gaan.

Het laatste deel van het Waterfront, bestaand uit de wijken Stadswerven en de Kades, wordt in 6 of 7 delen gebouwd. Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en Trebbe mogen daarvan dus samen de eerste 126 woningen gaan bouwen. Volgens de gemeente scoorde hun plan het beste op punten als architectuur, duurzaamheid en een groot laadpuntnetwerk voor elektrische voertuigen. Ook de voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte vielen goed in de smaak. BPD/Trebbe realiseerde de afgelopen jaren al eerder woningen in de wijk Harderweide.

Plan met subtiele verwijzing naar het Hanzeverleden
Martijn den Braven, als stedenbouwkundige verantwoordelijk voor het totale ontwerp van het laatste deel van het Waterfront, is blij met het plan en de aanpak van BPD/Trebbe. “Het plan voorziet in een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’ architectuur van de Watersportboulevard en het meer industriële en grootstedelijke karakter van de Kades, maar heeft ook een geheel eigen stijl en karakter met een subtiele verwijzing naar het Harderwijkse Hanzeverleden.”

Unieke kans voor BPD en Trebbe
BPD en Trebbe zijn verheugd dat ze in het Waterfront aan de slag mogen. Dick Boekhout, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Samen met Trebbe realiseren wij woongebieden op basis van vier duurzaamheidspijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire gebiedsontwikkeling en gezondheid. We zijn erg verheugd dat dit nieuwe woongebied in Harderwijk op alle fronten hoog scoort. De wijk wordt volledig aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal met een collectief warmtesysteem. Ook worden alle woningen voorzien van een materialenpaspoort.”

Plan past in wensenpakket gemeenteraad
De gemeenteraad had voordat de aanbesteding startte, de kaders geschetst waarbinnen de aanbesteding plaats moest vinden. De juiste prijs, de stedenbouwkundige opzet en dan met name variatie in woningbouwtypen waren hier belangrijke voorbeelden van, net als de duurzaamheidsambities.

De wijk wordt nu dus volledig aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal. In samenwerking met marktpartijen komt er een robuust en slim energiesysteem dat de woningen van duurzame warmte en elektriciteit voorziet. De woningen in het plan worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat. Van de in totaal 126 woningen komen er op verzoek van de gemeenteraad 48 woningen beschikbaar in het middeldure huursegment tot 850 euro per maand.

Totaal bijna 800 woningen op de markt
Het plan Waterfront fase 3, waarvan deze eerste 126 woningen deel uitmaken, bestaat uit bijna 800 woningen. De komende jaren worden er daarvan zo’n 100 woningen per jaar gerealiseerd. Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter.

Verkoop woningen eind 2020
Wie voor een woning van BPD/Trebbe in aanmerking wil komen, moet nog wel even geduld hebben. De eerste woningen komen als het goed is eind 2020 op de markt en worden in de eerste helft van 2022 opgeleverd. Inschrijving voor een woning is open en dus voor iedereen die interesse heeft mogelijk.