• Impressie Strandboulevard

Aanleg Boulevardgebied

.

De oude Strandboulevard wordt vernieuwd tot een mooie boulevard. Geparkeerde auto’s verdwijnen uit het zicht en bezoekers kunnen weer genieten van een echte wandelpromenade aan het water. Een nieuwe binnenhaven en passantenhaven bieden ruimte aan watersportrecreanten om een boot nabij het historische centrum aan te meren. In het hoogseizoen is langs de stadsmuur ruimte voor terrassen en activiteiten als thematische markten, visserijdagen, kleinkunst of een mini kermis.

Contact met projectbureau Waterfront