Actie voor verkeersveiligheid in Waterfront

3 oktober 2020

Buurtbewoners van de wijk Waterfront hebben de afgelopen periode samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente nagedacht over de verkeersveiligheid in de wijk. Het doel is samen te zorgen voor een gezellige, maar vooral veilige buurt. Om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de wijk, organiseerde VVN vanmiddag een ludieke actie in het Waterfront. Kinderen uit de buurt hebben op de Waterstadboulevard samen met wethouder De Jong een 30 km krijtmal op het wegdek gespoten.

Te hard rijden en uitwijken van auto’s over de stoep
Op de Waterstadboulevard mogen motorvoertuigen maximaal 30 km per uur rijden. Maar bewoners ervaren dat de snelheden soms hoger zijn. Het verkeer heeft bovendien de neiging om uit te wijken over de stoep bij een tegenligger. De straat is relatief smal en heeft een lage stoeprand. Met de bouw van extra appartementen vreest de buurt voor groeiende overlast. Tiny Limbeek van Veilig Verkeer Nederland vertelt: “Samen met de bewoners en de gemeente is de afgelopen tijd daarom heel constructief nagedacht over passende oplossingen."

Tiny Limbeek vertelt verder: “We hebben als VVN diverse meldingen gekregen van bewoners uit de wijk. Vooral ouders met kinderen ervaren hoge snelheden van automobilisten. Bewoners geven aan dat het verkeersgedrag echt wel wat socialer mag. We willen met deze actie het gewenste verkeersgedrag op een positieve manier onder de aandacht brengen. Het is een buurt met veel kinderen. Bewoners moeten elkaar ook aan durven spreken op het gewenste gedrag.”

Verkeersbesluit
Om de door bewoners ervaren overlast op de Waterstadboulevard terug te dringen, zijn twee maatregelen bedacht. Er komt een extra ontsluiting voor de appartementen Kop van de Bakens op de Vuurtorenweg. Als tweede maatregel wordt het eenrichtingverkeer in de Brandaris omgedraaid. De gemeente heeft hier inmiddels een verkeersbesluit voor genomen. De realisatie van de nieuwe doorsteek naar de Vuurtorenweg en het omdraaien van het eenrichtingsverkeer wordt binnen twee jaar uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt het naar verwachting een stuk rustiger op dit gedeelte van de Waterstadboulevard omdat onder andere het Noordereiland een eigen en meer directe ontsluiting krijgt.