Archeologisch onderzoek Vischpoort gestart

25 oktober 2016

Op maandag 24 oktober 2016 is het archeologisch onderzoek tussen het Dolfinariumterrein en de Vischpoort gestart. Aan de hand van archeologische proefsleuven wordt bepaald welke archeologische resten op deze locatie precies zitten, en hoe intact deze gebleven zijn. Archeoloog Sander Diependaal: ‘Het onderzoek richt zich met name op de laad- en lossteiger, ook wel havenbrug, die vroeger vanaf de Vischpoort in zee stak en mogelijke scheepswrakken. Gezien het ondergrondse kleipakket, de hoge grondwaterstand en het feit dat het gebied vroeger onderdeel vormde van de voormalige Zuiderzee, is de kans groot dat objecten in de bodem uitzonderlijk goed geconserveerd zijn gebleven.’

  • Vrijwilligers aan het werk
  • Aan het werk met de metaaldetector
  • Op zoek naar de steiger
  • Historische kaart van Harderwijk
  • Artist impression

Uitvoering van het archeologisch onderzoek

De uitvoering van het archeologisch onderzoek bestaat uit twee delen. Deze week vindt het archeologisch onderzoek plaats op de parkeerplaatsen tussen het Dolfinarium de Vischpoort. Daarna wordt een wegomleiding op de Boulevard gerealiseerd, zodat vanaf maandag 7 november archeologisch onderzoek kan plaatsvinden ter hoogte van de rijweg en het plein voor de Vischpoort. Naar verwachting worden de archeologische werkzaamheden op vrijdag 11 november afgerond. 

Nieuwe stadshaven

Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een rapport opgesteld en een advies gegeven over het behoud en bescherming van eventuele vondsten. Als onderdeel van het plan Waterfront Harderwijk maken de parkeerplaatsen en de verouderde Boulevard plaats voor een nieuwe stadshaven met aan weerszijden een wandelpromenade. Ter hoogte van de Vischpoort komt een brug die de nieuwe Boulevard verbindt met het Dolfinariumterrein.

Volg de werkzaamheden

Benieuwd naar hoe de archeologen te werk gaan en wat zij kunnen aantreffen? Via de webcam kunt u het archeologisch onderzoek live volgen. Daarnaast is er tijdens de uitvoering van het archeologisch onderzoek (week 43 en 45) iedere dag een spreekuur op locatie van 13.00 tot 14.00 uur waar geïnteresseerden vragen kunt stellen aan de archeoloog.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.