Baggeren op schema

25 mei 2016

De BeauDredge machine heeft de 100.000e baggerkuup zand naar boven gehaald. Eind 2016 is de bodemsanering afgerond en wordt het gebied geschikt gemaakt voor de woonwijken De Stadswerven en De Kades.

Door de schone grond uit de bodem te zuigen en bovenop de bestaande bovenlaag aan te brengen, zakt de met asbest vervuilde grond naar beneden (BeauDredge Methode). Op deze manier kan de grond op dezelfde plek worden herschikt. Door een schone leeflaag van twee meter in het gehele gebied aan te brengen, ontstaat er een veilig woon- en verblijfgebied.

  • 100.000e baggerkuup zand
  • 100.000e baggerkuup zand
  • 100.000e baggerkuup zand

Wij staan u graag te woord

De werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en gefaseerd uitgevoerd. Dit om overlast en risico zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u vragen over de uitvoering van het project Waterfront? Aarzel niet om contact op te nemen met het projectbureau Waterfront, telefoon: 0341 – 411 141.

Contact met projectbureau Waterfront