• archeologie in het waterfront

Havenbruggen, potscherven en oude munten

Ook de bodem van Harderwijk zit vol met overblijfselen van het verleden, zoals funderingen, kelders, beerputten, gedempte waterwegen en verdedigingsmuren. Archeologische sporen die verbonden zijn met het dagelijkse leven vanaf het allereerste begin van de stad.

Aanpak in het Waterfront

Binnen het plangebied Waterfront is vroegtijdig gekeken naar de archeologische verwachtingen. Dit heeft onder andere geleid tot afstemming met de gemeentelijke archeoloog en de regio archeoloog over een plan van aanpak voor een drietal locaties in het Boulevardgebied waar het archeologisch onderzoek op is geconcentreerd. Mocht in het overige deel van het Boulevardgebied waardevol archeologisch materiaal worden aangetroffen, dan wordt ad hoc bepaald hoe daar mee om te gaan. Uitgangspunt is in alle gevallen dat zorgvuldig met de archeologische waarden wordt omgegaan.

Restanten dwangburcht

Op twee locaties heeft het archeologisch onderzoek al plaatsgevonden. Zo is op de locatie van de dam van het Strandeiland gekeken naar restanten van een voormalige havenbrug. Dit heeft een interessante rapportage over de opbouw en functie van de havenbrug opgeleverd. Op de hoek van de Havendam en Strandboulevard is gezocht naar restanten van een dwangburcht. Dat heeft geleid tot een aanpassing in het planontwerp, waarbij de toekomstige brug naar het Dolfinarium iets is verlegd en een deel van de muur toegankelijk wordt gemaakt voor publiek. Naast vergroten van de cultuurhistorische beleving van het gebied voegt het behoud van dergelijke archeologische waarden ook kwaliteit toe aan de openbare ruimte.

Havenburg bij de Vischpoort

Eind 2016 is gestart met het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort als derde onderzoekslocatie. Aan de hand van archeologische proefsleuven wordt bepaald welke archeologische resten op deze locatie precies zitten, en hoe intact deze gebleven zijn. Het onderzoek richt zich met name op de laad- en lossteiger, ook wel havenbrug, die vroeger vanaf de Vischpoort in zee stak. De betrokken archeologen hopen dat het onderzoek antwoord geeft op een aantal vragen. Hoe lang was de steiger, hoe oud, in welke perioden is de steiger vervangen of gerepareerd en zijn er aanwijzingen voor een locatie in de steiger waar een hijskraan heeft gestaan. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een rapport opgesteld en een advies gegeven over het behoud en bescherming van eventuele vondsten.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Ontdek Harderwijk met een stadsgids

Harderwijk kent veel markante gebouwen en mooie, schilderachtige plekjes. Benieuwd naar de verhalen die er achter schuilen? Maak dan eens een wandeling met een van de stadsgidsen en laat u verrassen door het rijke verleden. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.