Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Kop Stadswerven

17 maart 2022

Voor de Kop Stadswerven is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Dit plan ligt tussen het toekomstige Waterfrontpark en de Stadswerven en bestaat uit de bouw van circa 160 koopwoningen en een openbare parkeergarage. Het woningaanbod bestaat uit 9 herenhuizen, 44 gezinswoningen en 101 appartementen. De parkeergarage is bedoeld voor zowel bewoners als bezoekers.

Er is in de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan en het college heeft hier akkoord op gegeven. Het is opgestuurd naar de wettelijke vooroverlegpartners zoals de Provincie, het Waterschap, Rijkswaterstaat, de Molenstichting en natuurverenigingen. Zij nemen het bestemmingsplan door en kijken of het plan voldoet en of het aansluit bij hun belangen. In het ontwerp bestemmingsplan worden deze adviezen al dan niet verwerkt.

Het bestemmingsplan wordt nu dus nog niet gepubliceerd. De mogelijkheid voor inspraak volgt wanneer het bestemmingsplan als ontwerp wordt gepubliceerd en ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting zal dit na de zomervakantie van dit jaar gebeuren.

  • Globaal gebied Bp Kop Stadswerven