Bestratingswerk op de Strandboulevard

18 april 2016

Op dit moment vinden er diverse werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van het Boulevard-gebied (tussen de Vischpoort en de Vissershaven), zoals het (ver)leggen van riolering, kabels, leidingen en nieuwe (tijdelijke) bestrating. Door vertraging bij de kabelmaatschappijen wordt de bestrating later aangelegd dan gepland. Vanaf maandag 18 april vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het leggen van banden en het rooien van kabels en leidingen. Het daadwerkelijke bestraten begint op woensdag 20 april en duurt tot ca. vrijdag 13 mei. Wij realiseren ons dat dit, met name voor de ondernemers in het gebied en het oog op de meivakantie, veel hinder geeft. Daarom is afgesproken om delen die meer in gebruik zijn, prioriteit te geven.

Werkzaamheden Haven van Harderwijk

Ook is gestart met het dempen van de Haven van Harderwijk en de sloop van het oude havengebouw. Voor het dempen van de haven wordt zand per vrachtauto vanuit het oude industrieterrein via de Havendam naar de Strandboulevard gebracht. Deze werkzaamheden verlopen voorspoedig en worden naar verwachting ook vrijdag 13 mei afgerond. Na de bouwvak worden de damwanden aan de zijde van de Havendam geplaatst.

Overlast onvermijdelijk

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebiedbereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder voor inwoners, ondernemers en bezoekers onvermijdelijk. Denk hierbij aan verkeersomleidingen, bouwhekken rondom bouwterreinen, bouwverkeer en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de marktpartijen onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.