Gedeputeerden bezoeken Waterfront

8 juni 2017

Op woensdag 7 juni 2017 brachten gedeputeerden Bea Schouten en Josan Meijers een bezoek aan het Waterfront in Harderwijk. Samen met wethouder Pieter Teeninga, waterfront-directeur Frank Brouwer en de directie van de VOF Waterfront bekeken zij de voortgang van de werkzaamheden in het Boulevardgebied en de bouw van de nieuwe woongebieden in het zogenoemde consortiumgebied, fase 2 Waterfront.

Sterke betrokkenheid

Provincie Gelderland is een belangrijke partner bij de realisatie van het project Waterfront. De provincie heeft gedurende een lange reeks van jaren met inzet van mensen en middelen bijgedragen aan de voorwaarden, waaronder Het Waterfront tot uitvoering kom worden gebracht. ‘We zijn bijzonder dankbaar dat de Provincie Gelderland het belang van het Waterfront voor de stad Harderwijk onderkent en dat heeft vertaald in concrete ondersteuning. Ze denken met ons mee en stellen middelen beschikbaar om complexe vraagstukken en dilemma’s binnen het project op te lossen. Daarbij gaat het om subsidie in het kader van de Gelderse sleutelprojecten, waarmee de kwaliteit van het Waterfront een extra impuls heeft gekregen - bijvoorbeeld het beweegbaar maken van bruggen en geluidafscherming van het Dolfinarium - en de financiële bijdrage in de grootschalige bodemsanering in het Waterfrontgebied. Waar tijdens het bezoek nadrukkelijk bij stil is gestaan is het effect van de door de provincie in 2016 beschikbaar gestelde kortlopende lening van € 3,3 miljoen voor de versnelling van de herinrichting van de openbare ruimte in het Boulevardgebied. Zonder die lening zouden we nu nog niet zijn gestart met de werkzaamheden in het gebied ', aldus wethouder Teeninga.

Contact met projectbureau Waterfront