Geen motoren op de vernieuwde Boulevard

8 november 2016

Er komen geen motorparkeerplaatsen op de vernieuwde Boulevard. Dat heeft het college van B&W aan de gemeenteraad van Harderwijk laten weten naar aanleiding van een motie van de partijen CDA en Stadspartij Harderwijk Anders. Het college van B&W heeft diverse mogelijkheden onderzocht en de Klankbordgroep Waterfront om advies gevraagd. Op basis daarvan heeft het college van B&W besloten dat de aanleg van minimaal 10 motorparkeerplaatsen in de omgeving van het Boulevardgebied niet wenselijk is.

Op verzoek van het college van B&W heeft de Klankbordgroep Waterfront eind september nagedacht over mogelijke parkeeroplossingen voor motoren binnen het plangebied Waterfront. Daarbij heeft de Klankbordgroep Waterfront zich primair gericht op de vraagstelling van parkeren van motoren gedurende de zomerperiode, omdat er in de winterperiode 50 parkeerplaatsen in het Boulevardgebied beschikbaar zijn.

De Klankbordgroep Waterfront is tot de conclusie gekomen dat het toevoegen van slechts circa 10 motorparkeerplaatsen in de openbare ruimte van het Boulevardgebied, dan wel omgeving, onvoldoende oplossend vermogen heeft. Veelal komen motorrijders in groepen naar het (westelijk deel van) Boulevardgebied. Het toevoegen van een groter aantal motorparkeerplaatsen vindt de Klankbordgroep Waterfront zeer ongewenst. Het Boulevardgebied wordt getransformeerd in een aantrekkelijk, verkeersluw verblijfsgebied aan het water waar bezoekers kunnen wandelen langs de historische stadsmuur of het water, fietsers zijn er te gast. De inrichting en toegankelijkheid van het Boulevardgebied, zoals dat is vastgelegd in het Definitief Ontwerp, is hierop afgestemd. Ook is afgesproken om het gebied, zeker in de zomer, vrij te houden van gemotoriseerd verkeer. Het realiseren van specifieke parkeermogelijkheden voor motoren en de daarbij behorende verkeersafwikkeling past volgens de Klankbordgroep Waterfront niet in deze gedachtegang en de eerdere, vastgestelde kaders. Daarom heeft de Klankbordgroep Waterfront het college van B&W geadviseerd om geen motorparkeerplaatsen in de openbare ruimte van de toekomstige Strandboulevard, dan wel het plein voor de entree van het Dolfinarium te realiseren.