BPD/Trebbe gaat 126 woningen bouwen

17 juli 2020

 

Ontwikkelingscombinatie BPD/Trebbe gaat 126 woningen realiseren in Waterfront fase 3, het laatste te ontwikkelen deel van het Waterfront. Donderdag 16 juli ondertekenden alle partijen het contract op de plek waar het allemaal gaat gebeuren, met de voeten in het zand.

Afgelopen maart maakte de gemeente al bekend dat gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) en ontwikkelende bouwer Trebbe samen 126 woningen gaan bouwen in het Waterfront. BPD/Trebbe realiseerde de afgelopen jaren al eerder woningen in onder andere de wijk Harderweide.

Plan met subtiele verwijzing naar het Hanzeverleden
Het plan van BPD/Trebbe voorziet in een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’ architectuur van de Watersportboulevard en het meer industriële en grootstedelijke karakter van de Kades, maar heeft ook een geheel eigen stijl en karakter met een subtiele verwijzing naar het Harderwijkse Hanzeverleden.” Het wordt een groene, zoveel mogelijk energieneutrale wijk met een mix aan grondgebonden woningen, appartementen en studio’s voor jong en oud.

Unieke kans voor BPD en Trebbe
BPD en Trebbe zijn verheugd dat het contract nu getekend is en ze in het Waterfront aan de slag mogen. Hein Stooker, directeur bij Trebbe, namens de ontwikkelcombinatie BPD/Trebbe: “BPD en Trebbe hebben de ambitie om gezonde en duurzame leefomgevingen te realiseren. Samen geven we die ambitie invulling met dit plan. Ik ben ervan overtuigd dat dit een prachtige wijk wordt, enerzijds door de knipoog naar het rijke verleden van Harderwijk. Anderzijds doordat binnen Waterfront fase 3 duurzaamheid, diversiteit en natuurinclusiviteit centraal staan.”

Aardgasvrij en energieneutraal
De wijk wordt volledig aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal. Het is de ambitie van BPD/Trebbe en de gemeente om de woningen aan te sluiten op het open warmtenet dat de woningen zal voorzien van duurzame warmte. De woningen worden verder zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat. Van de in totaal 126 woningen komen er op verzoek van de gemeenteraad 48 woningen beschikbaar in het middeldure huursegment tot 850 euro per maand.

Verkoop woningen begin 2021
De eerste woningen komen als het goed is in het voorjaar van 2021 op de markt en worden in de eerste helft van 2022 opgeleverd. Na de zomer is via www.bpd.nl/nieuwbouw meer informatie over de woningen beschikbaar.

Foto: vlnr Hein Stooker (directeur Trebbe), Dick Boekhout (directeur BPD) en Marleen Bijker (directeur Ruimte gemeente Harderwijk) tekenen het contract op de plek waar de 126 woningen gebouwd gaan worden.