Gemeente en Café de Liefde bereiken overeenstemming over afwikkeling pand Havendam

14 oktober 2019

Gemeente Harderwijk, Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk V.O.F. en Stichting Café de Liefde hebben overeenstemming bereikt over de afwikkeling van gesprekken rondom de horecagelegenheid die ontwikkeld zou worden op de Havendam. De gemeente betaalt stichting Café de Liefde uit coulance een vergoeding. De initiatiefnemers kunnen nu op zoek naar een alternatieve locatie voor hun horecagelegenheid. De gemeente heeft daarin een faciliterende houding.

Alle partijen zijn blij dat er overeenstemming is bereikt over de afwikkeling
Eerder dit jaar besloot het College na gesprekken met bewoners om op de plek de Havendam het Havenkantoor te ontwikkelen en bouwen. Het aanvankelijke plan was, samen met Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk V.O.F., er een horecagelegenheid met het concept ‘Café de Liefde’ te ontwikkelen, maar dat was met de komst van het Havenkantoor van de baan. Sindsdien werd samen gezocht naar een alternatieve plek voor Café de Liefde, maar die is niet gevonden. Desondanks zijn alle partijen nu tevreden met de uitkomst.

Havenkantoor
Het Havenkantoor krijgt een Zuiderzee-uitstraling. Het Havenkantoor is onderdeel van een totaalplan, waarbij ook de openbare ruimte rondom het nieuwe pand (het Bargje) heringericht wordt. De gemeente is daar momenteel in gesprek over met architectbureau Van Tol, bewoners praten mee over de invulling. Als alles meezit, staat het Havenkantoor er voor het vaarseizoen 2021. Of zoveel eerder als mogelijk.