Onderzoek voor realiseren binnenpodium

4 december 2020

De gemeente Harderwijk wil onderzoeken of het mogelijk is zelf een multifunctionele podiumvoorziening op het Dolfinariumeiland te realiseren voor rekening en risico van de gemeente. Daarmee komt een einde aan de zoektocht naar een geschikte marktpartij die een binnenpodium zou willen ontwikkelen.

Voor de ontwikkeling van de bebouwing op het Dolfinariumeiland had de gemeente met diverse marktpartijen plannen verkend voor een multifunctionele theaterzaal, gecombineerd met restaurants, overige horeca en andere functies. Toen deze partijen afhaakten, besloot het college begin 2020 op verzoek van de raad te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om toch een nieuwe podiumvoorziening te realiseren.

Onderzoek
Het college stelt de raad nu dus voor te onderzoeken of het mogelijk is een gesubsidieerd binnenpodium te realiseren binnen een vastgoedontwikkeling die onder regie de gemeente valt.
Een andere optie was dat het theater alsnog gerealiseerd zou worden door een marktpartij. De gemeente zou dan alleen een financiële bijdrage voor het culturele deel leveren. Maar daar heeft het college na onderzoek bij vergelijkbare binnenpodia dus niet voor gekozen.

Multifunctionele podiumvoorziening
De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor een duurzame, multifunctionele zaal binnen de herontwikkeling van het Dolfinariumeiland. Dat verhoogt de kwaliteit van het Waterfrontgebied, sluit aan bij het programma-aanbod van Stad als Podium en is geschikt als voorziening voor bijvoorbeeld concerten en evenementen met een regionale uitstraling. Een dergelijke voorziening biedt ook mogelijkheden om in te spelen op veranderende omstandigheden, zoals nu het geval is door het coronavirus.

Het concept van de multifunctionele zaal is niet realiseerbaar op de huidige locatie van het theater aan de Stationslaan. Deze week werd overigens bekend dat Stichting Podia Harderwijk niet langer voorstellingen programmeert op die locatie, maar de activiteiten heeft verplaatst naar het congrescentrum van het Bouw & Infra Park.