Gewijzigde verkeerssituatie Strandboulevard

30 mei 2016

Vanaf woensdag 1 juni a.s. wijzigt de verkeerssituatie op de Strandboulevard. In het oostelijk deel van het Boulevardgebied, ter hoogte van parkeerterrein P-4, rijdt het verkeer over een nieuwe rijbaan, die dichter tegen de stadsmuur ligt. Het verleggen van de rijbaan is onderdeel van de herinrichting van het Boulevardgebied als onderdeel van het project Waterfront Harderwijk. In de toekomst wordt in dit deel van het plangebied een nieuwe stadshaven met aan weerszijden een wandelpromenade gerealiseerd. Daarnaast komen op dit punt twee bruggen, die de nieuwe Strandboulevard verbinden met het Dolfinariumterrein en het toekomstige gebied ‘Kop van de Stadswerven’.

Werkzaamheden

De komende weken vindt op de locatie van de oude rijbaan en het parkeerterrein P-4 detectieonderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is gebruikelijk om de werkzaamheden in de bodem op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Hierdoor vervalt het parkeerterrein P-4. Vergunninghouders en andere parkeerders kunnen vanaf woensdag 1 juni parkeren op het tijdelijke parkeerterrein aan de Havenkade of op een van de andere parkeerterreinen op de Boulevard. Indien mogelijk, komt na afronding van het onderzoek een deel van het parkeerterrein P-4 weer tijdelijk beschikbaar voor vergunninghouders.

Actuele parkeerinformatie: www.harderwijk.nl/parkeren

Contact met projectbureau Waterfront