Harderwijker Speld voor Frank Brouwer

24 januari 2018

Burgemeester Harm Jan van Schaik heeft op 23 januari de Harderwijker Speld uitgereikt aan Frank Brouwer, scheidend projectdirecteur van het Waterfront. Dat gebeurde tijdens de feestelijke afscheidsreceptie op jachthaven De Knar.

Frank Brouwer heeft 9 jaar lang leiding gegeven aan het project Waterfront, één van de meest beeldbepalende projecten van Harderwijk. De deskundige en betrokken manier waarop dat gebeurde alsmede het grote draagvlak dat hij in de samenleving wist te creëren, dwingt respect af. Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering daarvoor en onderstreept dat met de eervolle uitreiking van de Harderwijker Speld.

Adviseur

Waterfront Harderwijk is in drie deelgebieden verdeeld, met elk een eigen projectleider. Voorlopig blijft Frank als adviseur betrokken bij het project. Hij houdt zich de komende periode vooral bezig met de hoogwaardige opstalontwikkeling in het Boulevardgebied en de aanbestedingsprocedure voor fase 3.

Contact met projectbureau Waterfront