Inloopbijeenkomst Waterfront fase 3 op 10 juli

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor Waterfront fase 3, bestaande uit de wijken De Stadswerven en De Kades, tot en met 7 augustus 2019 voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het Huis van de Stad. Tijdens deze termijn kunnen inwoners en andere belanghebbenden schriftelijk of digitaal bezwaren indienen.

Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 10 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur in het Huis van de Stad kunt u met uw vragen over dit bestemmingsplan bij ons terecht. Vooraf aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom.