Inspraak bestemmingsplan fase 3

24 juni 2019

Het College van B&W van Harderwijk heeft in februari 2019 ingestemd met het stedenbouwkundig plan voor Waterfront fase 3, het laatste te ontwikkelen deelgebied van het Waterfront, bestaande uit de wijken De Stadswerven en De Kades.

Het voorontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit laatste te ontwikkelen gebied van het Waterfront. Het plangebied ligt tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 27 juni 2019 gedurende 6 weken (dus tot en met 7 augustus 2019) voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze kenbaar maken. Het indienen van een digitale zienswijze kan via deze link. Het plan vindt u hier.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.