Inspraak Kop van de Bakens

5 augustus 2019

Ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan
Met gebruikmaking van de uitwerkingsbevoegdheid uit de bestemmingsplannen Waterfront Zuid – De Bakens en Waterfront Zuid – Waterstad maakt het ontwerp uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens de realisatie van een woongebouw bestaande uit maisonnettes, appartementen en studio's op de locatie Kop van de Bakens mogelijk. De locatie is globaal gelegen tussen de N302, Noorderhoofd en jachthaven De Knar. Dit uitwerkingsplan dient in samenhang met het wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens te worden gelezen.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het ontwerp uitwerkingsplan en ontwerp wijzigingsplan met ingang van 1 augustus gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website.