Beeldkwaliteitplan Terrassen Boulevardgebied

20 december 2017

Het college heeft vorige week het Beeldkwaliteitsplan (BKP) Terrassen Boulevardgebied vastgesteld. Het BKP biedt de basis voor een uniforme, hoogwaardige inrichting van het Boulevardgebied. Dat draagt bij aan het ambitieniveau om de Strandboulevard te transformeren tot een aantrekkelijk uitgaans- en verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers van Harderwijk.
In het Beeldkwaliteitsplan (BKP) is omschreven aan welke eisen terrasschermen en parasols moeten voldoen. Denk daarbij aan voorschriften aan eisen op het gebied van kleurstelling, materiaalkeuze, flexibiliteit, maatvoering en reclame.

Investeringsimpuls terrassen

Om de gewenste inrichting van de terrassen te versnellen kunnen de ondernemers aan de vernieuwde Boulevard in Harderwijk straks gebruik maken van een speciale subsidieregeling ter vervanging van hun terrasschermen en parasols. Het college heeft besloten om aan de raad voor te stellen hiervoor een bedrag van € 77.500 uit te trekken. Tot en met 31 december 2020 kan op deze eenmalige subsidie een beroep gedaan worden.
Het Beeldkwaliteitsplan en subsidieverordening worden de komende zes weken ter inzage gelegd. Na verwerking van de eventuele reacties op beide stukken zullen het BKP en de verordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. De stukken kunt u hiernaast downloaden.