Klankbordgroep Waterfront

Op dinsdag 26 september vindt het volgende overleg van de Klankbordgroep Waterfront plaats. De Klankbordgroep Waterfront bestaat uit vertegenwoordigers van personen en organisaties met een bepaald belang in het Waterfront. De leden brengen ieder specifieke kennis en ervaring met zich mee en adviseren de organisatie Waterfront over de beleidsvorming van het project. De leden vervullen daarmee een belangrijke signaalfunctie van mogelijke voor het project relevante beleidsmatige, maatschappelijke, (milieu)technische en andere ontwikkelingen. De leden van de klankbordgroep informeren op hun beurt de personen en organisaties die zij vertegenwoordigen. De klankbordgroep wordt voorgezeten door de heer Prof. drs. A.L.L.M. (Fons) Asselbergs, hoogleraar Bouwkundig Erfgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen.