Laatste fase Waterfront officieel van start

16 september 2019

Wethouder Bert van Bijsteren heeft afgelopen woensdag samen met algemeen directeur Peter van der Linde van Boskalis Nederland het officiële startsein gegeven voor de realisatie van fase 3, het laatste te ontwikkelen deelgebied van het Waterfront. Zij onthulden een bouwbord en Bert van Bijsteren kondigde tegelijkertijd een wekelijks inloopmoment aan voor iedereen die vragen heeft over toekomstige ontwikkelingen in het Waterfront.

Veel ambitie voor laatste fase Waterfront
Wethouder Bert van Bijsteren is inmiddels een paar maanden aan de slag als wethouder. Hij vertelt: “Het ambitieniveau voor Waterfront fase 3 is hoog. Het wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt niet alleen volledig aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. Woningen worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat.”

Bodemwerkzaamheden van start
Aannemer Boskalis is begin juli al gestart om de grond voor de laatste fase ontwikkelingsgereed te maken. Het gaat daarbij om het verleggen van kabels en leidingen, het graven van nieuwe watergangen en het aanwinnen van nieuw land.

Start verkoop- en bouwactiviteiten fase 3 naar verwachting 2021
Tot half september kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich inschrijven om de eerste woningen in fase 3 te mogen gaan ontwikkelen, daarna volgt een selectieprocedure. Fokke Sybesma, projectleider gemeente Harderwijk vertelt: ‘We merken dat er de afgelopen tijd veel vragen door marktpartijen gesteld worden over de plannen voor fase 3. Er is dus sowieso veel interesse, en dat is prettig.” De eerste verkoop- en bouwactiviteiten starten naar verwachting in 2021.

Voortaan wekelijks inloopspreekuur
Vanaf 17 september organiseren gemeente Harderwijk en Boskalis Nederland samen wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur in de gele keet van Boskalis aan de Ir. Lelykade in het Waterfront. Dit spreekuur is vooral bedoeld voor vragen over de werkzaamheden die plaatsvinden voor fase 3. Wethouder Bert van Bijsteren: “Er gebeurt veel in het Waterfront en logisch gezien levert dat vragen op bij huidige en mogelijke toekomstige bewoners. Met dit vragenuurtje willen we hierop zo goed mogelijk inspelen. Er zijn medewerkers van gemeente Harderwijk en Boskalis aanwezig om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.”

Over de Kades en de Stadswerven
Het plan fase 3 Waterfront bestaat uit 724 woningen met zowel woningen als appartementen . Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter.
De relatie met het water is duidelijk zichtbaar in het gebied. Tussen de Lelyhaven en de Vissershaven wordt een doorvaarbare gracht voor kleine vaartuigen aangelegd. In de wijk De Kades komen drie woonblokken die aan alle kanten omgeven worden door water, dat eveneens voor kleine vaartuigen bevaarbaar is.
Er is plek voor kleinschalige horeca, kleinschalige aan huis gebonden bedrijvigheid en een gezondheidscentrum. Om in te spelen op de gewenste levendigheid in het gebied, komt er bij molen De Hoop een plein met commerciële mogelijkheden. Ook komen er ligplaatsen voor historische schepen.