• bodemsanering industriegebied

Saneren van vervuilde bodem

Binnen Waterfront is het gebied Kop Stadswerven en Stadswerven (oude industrieterrein Haven) sterk verontreinigd met asbest, omdat in dit gebied een asbestfabriek heeft gestaan. In 2011 is een saneringsplan uitgewerkt met als belangrijkste uitgangspunten:

  • Heel Waterfront heeft eenzelfde schone leeflaag van 2 meter.
  • Zo min mogelijk verontreinigde grond af voeren, maar juist op de locatie zelf saneren.
  • Beaudredgemachine Boskalis

Door de schone grond uit de bodem te zuigen en bovenop de bestaande bovenlaag aan te brengen, zakt de met asbest vervuilde grond naar beneden (BeauDredge Methode). Op deze manier kan de grond op dezelfde plek worden herschikt. De vervuilde bodem is afgedekt met een signaleringsdoek om de verschillende gronden gescheiden te houden. Hier bovenop is 2 meter schone grond gelegd om de gewenste schone leeflaag te realiseren.

Ga terug naar bovenliggende pagina