• bodemsanering industriegebied

Saneren van vervuilde bodem

Binnen Waterfront is het gebied Kop Stadswerven en Stadswerven (oude industrieterrein Haven) sterk verontreinigd met asbest, omdat in dit gebied een asbestfabriek heeft gestaan. In 2011 is een saneringsplan uitgewerkt met als belangrijkste uitgangspunten:

  • Heel Waterfront heeft eenzelfde schone leeflaag van 2 meter.
  • Zo min mogelijk verontreinigde grond af voeren, maar juist op de locatie zelf saneren.
  • Beaudredgemachine Boskalis

Door de schone grond uit de bodem te zuigen en bovenop de bestaande bovenlaag aan te brengen, zakt de met asbest vervuilde grond naar beneden (BeauDredge Methode). Op deze manier kan de grond op dezelfde plek worden herschikt.

Aanpassingen voor veilige (werk)omgeving

De mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog heeft consequenties voor de werkwijze van de bodemsanering. De asbestvezels blijken zo isolerend te zijn, dat detectie van niet-gesprongen explosieven te moeilijk is. We zijn daarom genoodzaakt enkele aanpassingen door te voeren, waarbij bovenstaande uitgangspunten ongewijzigd blijven. Daarbij hebben we verschillende opties uitvoerig overwogen en getest om zeker te weten dat we risico’s voor de volksgezondheid vermijden. De testen die we hebben gedaan, bevestigen dat onderstaande geactualiseerde aanpak veilig is voor de mensen die de sanering uit moeten voeren en voor passanten of omwonenden rond het gebied.

Geactualiseerde aanpak

  • Om te kunnen detecteren moet de asbestlaag worden verplaatst. Dat gaat in stroken van 100 x 45 meter. Daarna kan de detectie van mogelijk aanwezige, niet-gesprongen explosieven plaatsvinden.
  • Vervolgens wordt de bodem (maaiveld) verlaagd en plaatsen we een verontreinigde bodemlaag uit de volgende strook van het gebied op deze gedetecteerde grond.
  • Dan dekken we de vervuilde bodem af met een signaleringsdoek om de verschillende gronden gescheiden te houden. En we leggen weer 2 meter schone grond er bovenop om de gewenste schone leeflaag te realiseren. Deze stappen herhalen we tot we bij de laatste strook zijn beland.
  • Om deze werkwijze te kunnen volgen, is het noodzakelijk een bepaalde hoeveelheid met asbest vervuilde grond tijdelijk elders in het projectgebied onder te brengen. Daarbij is gekozen voor de veiligste oplossing: een deel van de vervuilde grond wordt opgeslagen in een tijdelijk onderwaterdepot in de Lelyhaven. Wanneer asbestvezels vochtig zijn kunnen ze niet verwaaien.

Gecontroleerde omstandigheden

  • Om te voorkomen dat de vezels verwaaien tijdens het verplaatsen staan sproei-installaties op het terrein om de grond op precies de juiste vochtigheidsgraad te houden. Hierdoor blijven de werkomstandigheden én de omgeving veilig.
  • Het detecteren en opruimen van niet-gesprongen explosieven heeft plaats gevonden onder gecontroleerde condities, waarbij onder andere gebruik is gemaakt van gepantserd materieel en een afschermende wal van zeecontainers.
  • Voor de bodemsanering is er iedere dag een onafhankelijk asbestdeskundige aanwezig die metingen verricht of er geen asbestvezels vrijkomen bij de werkzaamheden.

Wij staan u graag te woord

De werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en gefaseerd uitgevoerd. Dit
om overlast en risico zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u vragen over de uitvoering van het project Waterfront? Aarzel niet om contact op te nemen met het projectbureau Waterfront, telefoon:
0341 – 411 141. 

Ga terug naar bovenliggende pagina
Vragen of klachten

Heeft u een vraag of klacht door de uitvoering van de werkzaamheden? Dan horen wij het graag van u. U kunt contact opnemen met ons klantencontactcentrum, via telefoonnummer 0341 – 743 840. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Ook schade kunt u via dit nummer melden. 
Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.

Agenda Waterfont
Altijd op de hoogte.