Kennisevent Duurzaam. Doen!

Datum: 13 april 2023
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2 Harderwijk

Op donderdagmiddag 13 april organiseert de gemeente Harderwijk het Kennisevent Duurzaam Doen. Het kennisevent over duurzame gebiedsontwikkeling voor provincies, gemeenten, projectontwikkelaars en andere betrokken partijen in de driehoek Amersfoort – Apeldoorn – Zwolle, regio Noord West-Veluwe en Flevoland. Het event is bedoeld om kennis te brengen en op te halen, elkaar te inspireren en te leren van elkaars ervaringen.

Harderwijk een duurzame stad
Harderwijk heeft verschillende duurzame ambities zoals minder gebruik van energie en fossiele brandstoffen, minder gebruik van grondstoffen en minder overlast van de klimaatverandering.
In het project Waterfront maken we deze ambities waar: Duurzaam. Doen!

Gebiedsontwikkeling Waterfront Harderwijk fase 3 een duurzaam project
In het Waterfront legden we een open warmtenet aan. Woonrijp maken doen we 100% emissieloos. En wonen maken we betaalbaar door te sturen op VON prijzen. Maar ook op het energiegebruik. Op het event willen we delen hoe we hiermee bezig zijn, waar we tegenaan lopen en hoe de samenwerking verloopt met verschillende partijen.

Leren, inspireren en meedoen
Het kennisevent organiseren we om kennis te brengen, op te halen, te leren en elkaar te inspireren. Zodat duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland meer en meer kan worden toegepast. Komt u ook? En breng vooral ook uw eigen projecten en ervaring mee deze middag.

Programma

13.00 uur Inloop
13.30 uur  Opening door dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske
13.45 uur Inleiding duurzame gebiedsontwikkeling door Irma Thijssen, RVO en Derko Budding, Merosch
14.00 uur Pitches Waterfront Harderwijk fase 3 en Duurzaam laden - Power Crumbs Waterschap
14.20 uur Pauze
14.30 uur Deelsessie ronde 1
15.15 uur Deelsessie ronde 2
16.00 uur Wrap-up door Jan Douwe Kroeske
16.20 – 17.00 uur Informele borrel

 

U kunt zich inschrijven voor 2 van de volgende deelsessies:
- Duurzaam aanbesteden door gemeente Harderwijk en Van Wijnen
- Warmtenetten door gemeente Harderwijk en Firan
- Duurzaam woonrijp maken door gemeente Harderwijk en Boskalis Nederland

Meldt u nu aan
Aanmelden voor het kennisevent kan via het aanmeldformulier. In dit formulier kunt u ook een keuze voor een deelsessie maken.

Ga terug naar bovenliggende pagina