• vogelrustgebieden

Rustgebied voor watervogels

De ontwikkeling van het project Waterfront kan leiden tot extra vaarbewegingen, waardoor watervogels in het Wolderwijd kunnen worden verstoord. Daarom heeft de gemeente in 2014 twee vogelrustgebieden van circa 20 en 50 hectare aangelegd waar watervogels kunnen rusten en foerageren. Deze gebieden zijn in de winterperiode (tussen 1 september en 1 april) afgesloten voor de recreatievaart.

Over de aanleg, inrichting, beheer en handhaving van de vogelrustgebieden zijn met  natuurbeschermingsgroepen, andere overheden en belanghebbenden afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 

 

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront