Wij werken 100% emissieloos!

Als je emissieloos werkt dan gebruik je geen fossiele brandstoffen. De machines zijn elektrisch of werken op (groene) waterstof. Aan die eis moet Boskalis op het Waterfront voldoen.

Geldt dat voor alle werkzaamheden?
De energietransitie, de verandering van fossiele naar duurzame energie, is nog maar net begonnen. Machines die geen fossiele brandstoffen verbranden zijn nog schaars en erg duur. Ook staat deze nieuwe manier van werken nog in de kinderschoenen. Het vraagt zowel van de aannemer als van de gemeente een nieuwe manier van aanbesteden, denken en werken. Denk aan het tijdig zorgen voor voldoende netcapaciteit op de bouwplaats. Toch maken we samen met Boskalis Nederland die ambitie nu al waar! Alle werkzaamheden die wij als gemeente in opdracht geven aan Boskalis voeren zij emissieloos uit.

Welke werkzaamheden zijn dat?
Als gemeente is het onze taak om te zorgen dat de ondergrondse infrastructuur wordt aangelegd, zoals de waterleiding, stroomkabels, het warmtenet en datakabels.
De netbeheerders geven opdracht aan hun aannemers voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Als gemeente sturen we aan op emissieloos werken, ook voor deze werkzaamheden, maar dat kunnen we niet afdwingen.

De opdracht voor het aanleggen van de riolering in het gebied geeft de gemeente wel zelf aan een aannemer. Dat betekent dat als er riolering op het Waterfront wordt aangelegd, dit emissieloos gebeurt.

Na het aanbrengen van de vele kabels, leidingen en de riolering begint het bouwen van de woningen. De bouwer neemt zijn intrek in het gebied en gaat voor minimaal 9 maanden aan het werk.
Als de woningen gereed zijn nemen de bewoners hun intrek in de nieuwe woning. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. De opdracht voor het aanleggen van de straat, planten van het groen en de bomen, aanleggen van speelplaatsen, maken van parkeerplaatsen, plaatsen van borden, bankjes, prullenbakken en straatlantaarns wordt dus door de gemeente gegeven. Al deze werkzaamheden zullen emissieloos worden uitgevoerd.

Is deze manier van werken nieuw?
Jazeker! Er is in Nederland nog nooit zo’n grote opdracht gegeven voor 100% elektrisch werken als deze. En er is nog iets unieks aan deze opdracht. Vaak is de beschikbaarheid van stroom op de bouwplaats een beperking. Er is te weinig stroom of helemaal geen stroom te krijgen.
Dit lossen we op door een laadhub vlakbij de projectlocatie te plaatsen. De laadhub is van de gemeente. De aannemer kan daar zijn machines opladen. Er is zo altijd genoeg duurzame stroom.

Hoe werkt de laadhub?
Op het dak van de laadhub zitten zonnepanelen die de accu’s opladen. De slimme verbruiksmeters en aansluitingen zorgen ervoor dat machines op een slimme manier opladen. Zo voorkomen we dat er pieken ontstaan waardoor de stroom kan uitvallen en machines niet op tijd vol zijn.
Dat een gemeente die voorziening aanbiedt is ook nieuw. En tegelijk ook best logisch. Want brandstof is overal vrij te krijgen en te transporteren. Stroom niet. Daar ligt dus een rol voor de gemeente: voorzien in de voorwaarden voor emissieloos werken.

Hoe gaat het verder?
We doen het emissieloos werken eerst op het Waterfront. We vinden het belangrijk om samen met de aannemer “het nieuwe werken” vorm te geven. Het emissieloos werken blijven we na elke fase evalueren en controleren. Zo verbeteren we het proces. De opgedane kennis kunnen we gebruiken voor andere werken in Harderwijk.
Als we verschillende werkzaamheden op het Waterfront nu al emissieloos kunnen uitvoeren, dan moet dat ook op andere plekken lukken.

 

Ga terug naar bovenliggende pagina