Nieuwe persleiding Havendam

27 november 2017

In het kader van de werkzaamheden aan het pompgemaal en rioolstelsel op het Dolfinariumeiland wordt vanaf vandaag de nieuwe persleiding aangesloten op het verzamelriool nabij de Vissershaven, voor het stadhuis. In totaal nemen deze werkzaamheden ongeveer 2 weken in beslag.

Om dit mogelijk te maken worden op de Havendam werkzaamheden verricht om de leiding te kunnen leggen en aan te sluiten. In een deel van de rijbaan wordt een sleuf gemaakt, waar de nieuwe leiding ingebracht wordt. Het uitkomende zand en stenen worden tijdelijk naast de sleuf geplaatst. Deze sleuf is gemarkeerd en afgeschermd middels schildjes.

Overlast onvermijdelijk

Vanwege deze werkzaamheden is de rijbaan minder beschikbaar en is er mogelijk beperkte geluid- en stofoverlast. Bij de uitvoering van werkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is overlast onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.