Uitgangspunten ontwerp Parkvilla bekend

11 december 2020

De nieuwe uitgangspunten voor de Parkvilla in het stadspark van het Waterfront zijn bekend: Het moet een slanke, iconische woontoren worden van maximaal 28 meter hoog met een duurzame, groene uitstraling. Afgelopen juni riep het college inwoners op mee te denken over het nieuwe ontwerp van de Parkvilla. Op basis van de ruim twintig ideeën die binnenkwamen via het Online Stadsgesprek, heeft het college nu samen met projectontwikkelaar Synchroon de uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van het gebouw bepaald.

Wethouder Bert van Bijsteren vond het belangrijk dat omwonenden, raad en andere geïnteresseerden in het voorjaar de kans kregen mee te denken over het toekomstige ontwerp. Er waren namelijk veel zienswijzen binnengekomen op eerdere ontwerpen.
Hij is verheugd dat er zo goed gehoor is gegeven aan zijn oproep. Hij vertelt: “Ik ben blij dat zoveel mensen met ons mee wilden denken. Het geeft aan dat het leeft bij de mensen.”

Voor- en tegenstanders
Er zijn zowel voor- als tegenstanders voor een gebouw in het park. Voorstanders benadrukken dat het een slank, aansprekend gebouw moet worden met minimaal ruimtegebruik in het park. Men wil in veruit de meeste gevallen wel een duurzame, groene uitstraling.
Een minderheid ziet liever geen gebouw in het park en wil bijvoorbeeld compensatie van het bouwvolume op het aangrenzende bouwblok waar nog bebouwing gepland staat. Wel geeft diezelfde minderheid in veel gevallen aan dat als er dan toch een gebouw in het park moet komen, dat minder hoog moet worden dan de voorgestelde maximaal 35 meter. De raad geeft aan een gebouw wel te willen, maar wel onder strikte voorwaarden zoals een duurzame uitstraling en lager dan de genoemde 35 meter. Een aantal partijen houdt daarbij vast aan de nu geldende maximumhoogte van 18 meter.

Duurzaam en groen gebouw
Het college kiest nu dus voor een slanke, aansprekende woontoren. Het gebouw moet zo min mogelijk ruimte innemen in het park en krijgt een duurzame, groene uitstraling. De locatie wordt zoveel als mogelijk richting de zuid-oost hoek van de Kop van de Stadswerven.

Het gebouw wordt maximaal 28 meter hoog. Dat is lager dan de eerdergenoemde 35 meter, maar hoger dan de 18 meter die destijds in het bestemmingsplan genoemd stond. Maar voor die 28 meter is volgens het college voldoende onderbouwing. De meest nabij gelegen bebouwing rondom het park wordt namelijk maximaal 18 meter hoog. Omdat de Parkvilla één van de geplande hoogteaccenten uit het Waterfront is, is onderscheid in hoogte ten opzichte van die omliggende bebouwing wel noodzakelijk. Maar dit verschil van 10 meter is volgens het college voldoende. Het idee om compensatie van het bouwvolume op het aangrenzende bouwblok te realiseren, viel hiermee dus ook af.

Het voorstel komt 5 januari in behandeling in de raadscommissie. Dat leidt uiteindelijk tot een gewijzigd bestemmings- en beeldkwaliteitsplan voor het ontwerp, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter behandeling aan de raad zal worden aangeboden.