• aanleiding

Aanleiding voor het project

Harderwijk is van oudsher onlosmakelijk met het water verbonden. In vroeger tijden bevoer de Hanzestad de Noord- en Oostzee om handel te drijven. Vissersboten brachten haring en paling aan land. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van Flevoland ligt de stad aan het Wolderwijd en het Veluwemeer.

Verkeer- en parkeerproblemen

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad geleidelijk van het water afgesneden. Het gebied in de nabijheid van het water kon de druk van de toenemende bedrijvigheid van industrie en recreatie nauwelijks meer aan. Het dreigde te bezwijken onder de verkeer- en parkeerproblemen. Zakelijk en toeristisch verkeer raakten verstrikt in files en vanaf de Boulevard werd het zicht op het water ontnomen door rijen geparkeerde auto’s. Daarnaast verdiende de stad een meer uitnodigende toegang dan het verouderde en vervuilde industrieterrein Haven.

Aantrekkelijke stad aan het water

Om het tij te keren ontwikkelt gemeente Harderwijk, in nauwe samenwerking met andere partijen, het Waterfront. Een veelomvattend project dat de stad volop toekomst biedt als toeristische trekpleister, als aantrekkelijke woonstad en als regionaal economisch centrum. Met het Waterfront ontstaat een nieuwe aantrekkelijke kustlijn die berekend is op de eisen van de moderne tijd, met respect voor de natuur en het historische karakter van Harderwijk.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront