• deelgebieden

Deelgebieden

Het project is in drie deelgebieden verdeeld. De eerste fase omvat de aanleg van de uitbreiding van Lorentzhaven, twee vogelrustgebieden en (in een later stadium) het overloopterrein voor toeristisch parkeren. Op Lorentzhaven hebben zich met name bedrijven gevestigd, die in het plan Waterfront plaats hebben gemaakt voor een nieuwe woonomgeving aan het water.

Fase 2

De tweede fase, ook wel het hart van het Waterfront genoemd, omvat de metamorfose van de Boulevard, de aanleg van de stadshaven, de realisatie van het Strandeiland, de verplaatsing van jachthaven De Knar, de bouw van circa 700 woningen en twee parkeergarages. Dit deel wordt samen met het de Ontwikkelcombinatie Waterfront Harderwijk VOF ontwikkeld.

Fase 3

De derde en laatste fase bestaat uit de realisatie van een woongebied tussen de verlengde Boulevard, N302, Burgemeester de Meesterstraat en de historische binnenstad (locatie oude industrieterrein Haven). Voor deze fase is wel een stedenbouwkundige opzet en uitwerkingsplan gemaakt, maar wordt in een later stadium concreet uitgewerkt. Daarnaast wordt het gebied in 2014-2016 grootschalig gesaneerd. Voor de ontwikkeling van deze fase is gemeente Harderwijk nog geen samenwerking aangegaan met marktpartijen.

Ga terug naar bovenliggende pagina