• globale planning

Planning

Afgelopen twee jaar heeft het plangebied Waterfront een enorme verandering ondergaan. Door de verhuizing van de bedrijven naar het nieuw aangelegde industrieterrein Lorentzhaven en de sloop van de oude bedrijfsbebouwing is het industrieterrein Haven veranderd in een kale vlakte met zandbulten. Daarnaast wordt op het Zuidereiland hard gebouwd aan de eerste woonwijk van het Waterfront. Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd. 

Focus komende maanden

Komende maanden staat in het teken van de afronding van de grootschalige bodemsanering op het oude industrieterrein Haven. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden in het boulevardgebied gestart. Binnenkort start de aannemer met plaatsing van damwanden langs een deel van de kade van de Vissershaven (zijde Havendam). Ook wordt er hard gewerkt aan de verkoop en bouw van de nieuwe woningen op het Zuidereiland en Watersportboulevard. Verder wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de verschillende deelgebieden, zoals het Noordereiland, De Bakens en Kop van de Stadswerven.

Planning 2016-2017:

• Oplevering woningbouw fase 2 Zuidereiland
• Verkoop woningen fase 3 Zuidereiland
• Bouw appartementen Zuidereiland
• Start bouw Boothuizen (Dolfinariumeiland)
• Start bouw woningen Watersportboulevard
• Start civieltechnisch werk Noordereiland
• Reconstructie kade Vissershaven
• Afronding innovatieve bodemsanering (Beaudredge) in het havengebied
• Werkzaamheden in het boulevardgebied
• Start aanleg bruggen
• Archeologisch onderzoek ter hoogte van Vischpoort

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Agenda Waterfont
Altijd op de hoogte.