• globale planning

Planning

Afgelopen jaren heeft het plangebied Waterfront een enorme verandering ondergaan. Door de verhuizing van de bedrijven naar het nieuw aangelegde industrieterrein Lorentzhaven en de sloop van de oude bedrijfsbebouwing is het industrieterrein Haven veranderd in een tijdelijk parkeerterrein. Daarnaast wordt op het Zuidereiland, de eerste woonwijk van het Waterfront, de laatste woningen gebouwd. De aanleg van de woonwijken Watersportboulevard en De Bakens verlopen voorspoedig. De verkoop van de woningen op het Noordereiland is in volle gang en de eerste heipalen zijn geslagen. Het boulevardgebied krijgt zijn definitieve vorm en wordt eind april opgeleverd.

Focus komende maanden

Komende maanden staat in het teken van de afronding van het boulevardgebied. Er wordt hard gewerkt aan de verkoop en bouw van de nieuwe woningen op het Noordereiland. Verder wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het deelgebied de Kop van de Stadswerven.

Planning 2018:

• Oplevering boulevardgebied
• Aanleg fase 2 Strandeiland
• Bouw laatste woningen Zuidereiland
• Oplevering woningbouw Watersportboulevard en De Bakens
• Bouw appartementen Noordereiland
• Verkoop woningen Noordereiland
• Bouw Boothuizen (Dolfinariumeiland)

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Agenda Waterfont
Altijd op de hoogte.