• globale planning

Planning

Afgelopen jaren heeft het plangebied Waterfront een enorme verandering ondergaan. Door de verhuizing van de bedrijven naar het nieuw aangelegde industrieterrein Lorentzhaven en de sloop van de oude bedrijfsbebouwing is het industrieterrein Haven veranderd in een tijdelijk parkeerterrein. Daarnaast wordt op het Zuidereiland, de eerste woonwijk van het Waterfront, de laatste woningen gebouwd. De aanleg van de woonwijken Watersportboulevard en De Bakens verlopen voorspoedig. De verkoop van de woningen op het Noordereiland is in volle gang en de eerste woonlagen van appartementengebouw De Vuurtoren zijn al zichtbaar. 

Focus komende maanden

Komende maanden staat in het teken van de verkoop en bouw van de nieuwe woningen op het Noordereiland. Verder wordt achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het deelgebied de Kop van de Stadswerven.

Planning 2018:

• Aanleg fase 2 Strandeiland
• Bouw laatste woningen Zuidereiland
• Oplevering woningbouw Watersportboulevard en De Bakens
• Bouw appartementen Noordereiland
• Verkoop woningen Noordereiland
• Bouw Boothuizen (Dolfinariumeiland)

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront