• projectbureau waterfront

Procedures

Om het project Waterfront te realiseren heeft de gemeente Harderwijk in de afgelopen jaren verschillende procedures doorlopen en meerdere bestemmingsplannen opgesteld. In de bestemmingsplannen legt de gemeente vast wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen in het desbetreffende gebied mogen worden gebruikt. Voor een overzicht van deze bestemmingsplannen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Harderwijk.

Ga terug naar bovenliggende pagina