• Maquette Waterfront

Uitgangspunten en randvoorwaarden Waterfront

De eerste aanzetten van het project Waterfront dateren uit 1996. Sindsdien zijn er heel wat besluiten, deelplannen, bestemmingsplannen en andere documenten geproduceerd. Als basis voor de selectie van marktpartijen, gericht op de ontwikkeling van fase 2 van het Waterfront, zijn in december 2005 de toenmalige uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd in een 'bidbook'. In samenspraak met de geselecteerde marktpartijen (Ontwikkelcombinatie Waterfront Harderwijk VOF) is vervolgens de nota ‘het Samenspel’ opgesteld, waarin een indicatief ontwerp voor dit deel van het Waterfront is gepresenteerd.

Nota van Uitgangspunten

In de loop van de jaren is ‘het Samenspel’ gedateerd en niet meer in alle opzichten actueel. Ook voor de andere onderdelen van het Waterfront hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die gevolg hebben voor de uitgangspunten en randvoorwaarden. De 'Nota van Uitgangspunten' geeft u een actueel kader voor het planvormingsproces waarin de meest relevante richtlijnen, uitgangspunten en beleidsvoorwaarden voor de toekomstige transformatie van het plangebied Waterfront zijn verwoord. De nota wordt regelmatig geactualiseerd.

De nota biedt u inzicht in:
•  doelstellingen van het Waterfront
•  beschrijving van het project (op hoofdlijnen)
•  beschrijving per deelgebied
•  het programma van te realiseren functies
•  de projectfasering en planning
•  de samenhang met andere ontwikkelingen
•  het beleidskader op hoofdlijnen

 

Ga terug naar bovenliggende pagina
Architecten

Het Masterplan voor het Waterfront is ontwikkeld door Jos van Eldonk van het bureau ‘Common affairs’. Bekende gebouwen van zijn hand zijn New Energy Institute in Wuhan (CH), het Huis van de Stad in Gouda, Arthouse LUX en de bibliotheek, het gemeentearchief en de kantoren aan het Mariënburg in Nijmegen en de Cultuurfabriek in Veenendaal. Stedebouwkundige projecten zijn onder meer die voor Sugar City in Halfweg, masterplan Brouwerspoort in Veenendaal, centrumplan Nootdorp en het centrumplan Waddinxveen.

In opdracht van Ontwikkelcombinatie Waterfront Harderwijk VOF werkte landschapsarchitect Lodewijk Baljon de plannen voor Waterfront-Zuid uit in het Samenspel. Het bureau Lodewijk Baljon landschapsarchitecten ontwerpt inrichtingsplannen, zoals het Stationsplein in Apeldoorn en het Centrum van Leidsche Rijn en stedebouwkundige plannen, zoals het Waalfront in Nijmegen (samen met Dok architecten).

De woningbouwplannen voor De Eilanden worden gemaakt door het bureau Mulleners en Mulleners in Amsterdam. Voor meer informatie over de woningbouwplannen zie www.woneninwaterfront.nl.

 

Eerste schetsen Waterfront