• projectbureau waterfront

Projectorganisatie

Waterfront Harderwijk is een gebiedsontwikkeling midden in het centrum van Harderwijk. Het is een complex en langlopend project. Dat vraagt om een slagvaardige projectorganisatie, dat bestaat uit meerdere partijen:
• Projectbureau Waterfront
• Consortium Waterfront
• Bestuurlijk Beraad
• Klankbordgroep Waterfront

Vanwege het grote belang voor Harderwijk kent het Waterfront één portefeuillehouder, wethouder Christianne van der Wal. Daarnaast is het project gemarkeerd als sleutelproject binnen de provincie Gelderland en ondersteunt het provinciebestuur bij de realisatie van de plannen.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contactgegevens
Adressen en nummers.

Gemeente Harderwijk
Projectbureau Waterfront
Havendam 56
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
T  0341 411 911
waterfront@harderwijk.nl
W www.harderwijk.nl