• bestuurlijk beraad

Bestuurlijk Beraad

Op strategisch niveau vindt afstemming plaats met betrokken overheden (Ministerie EL&I, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat), Ontwikkelcombinatie Waterfront Harderwijk VOF, Vereniging Natuurmonumenten, Gastvrije Randmeren, gemeente Harderwijk (portefeuillehouder Waterfront, burgemeester, projectleider) en de voorzitter van de Klankbordgroep Waterfront.

Ga terug naar bovenliggende pagina