• klankbordgroep waterfront

Klankbordgroep Waterfront

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het project is een Klankbordgroep Waterfront in het leven geroepen. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van personen en organisaties met een bepaald belang in het Waterfront. De leden brengen ieder specifieke kennis en ervaring met zich mee en adviseren de organisatie Waterfront over de beleidsvorming van het project. De leden vervullen daarmee een belangrijke signaalfunctie van mogelijke voor het project relevante beleidsmatige, maatschappelijke, (milieu)technische en andere ontwikkelingen. De leden van de klankbordgroep informeren op hun beurt de personen en organisaties die zij vertegenwoordigen. De klankbordgroep wordt voorgezeten door de heer Prof. drs. A.L.L.M. (Fons) Asselbergs, hoogleraar Bouwkundig Erfgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belanghebbenden Naam
Bewoners Waterfront De heer H. Petersen
Vischmarkt Bewoners Vereniging Harderwijk De heer P.K.D. de Vries
Bewonerscollectief Havendam Mevrouw H. Meijer
Bewoners binnenstad en Boulevard locatie Strandeiland   De heer P. van den Berg
Bewoners Binnenstad De heer W. van den Hazel
Wijkplatform Zeebuurt De heer H. Schipper
Gilde van Harderwijker Stadsgidsen De heer E. Dijkmans
Ondernemers Boulevard De heer A. Posthumus
Ondernemers Boulevard De heer J. Kok
Ondernemers Binnenstad Mevrouw R. Slokker
Bedrijvenkring Harderwijk De heer M. Foppen
Dolfinarium De heer A. Tiebot
Watersportcentrum De Randmeren De heer C.H. Kooijman
Watersportcentrum De Randmeren De heer E. Jeuring
Kanovereniging De Dolfijnen De heer H.J.P. Motshagen
Kanovereniging De Dolfijnen De heer C. Nagtegaal
Vereniging Natuurmonumenten De heer M. Bosch
Behartigen oudheidkundig belang De heer N.C.R. de Jong

Wilt meer weten over de klankbordgroep of wilt u een van deze leden benaderen, neem dan contact met ons op.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Aansluiting bij binnenstad

“Het is heel belangrijk dat het Waterfront straks goed aansluit bij de binnenstad en andersom,” legt centrummanager Renate Slokker uit. “Daarbij moeten we ons goed realiseren dat de functie van de binnenstad binnen nu en tien jaar behoorlijk zal veranderen. Dat geldt voor de meeste binnensteden in het land. In Harderwijk mogen we blij zijn dat de leegstand van winkelpanden lager is dan het landelijk gemiddelde, maar winkels krijgen een andere rol. Winkelen wordt in toenemende mate een leuke vrijetijdsbesteding, die een andere beleving oplevert dan aankopen doen via internet. Daarom zie ik veel mogelijkheden in de samenwerking met organisatoren van evenementen en met culturele organisaties.”

Bij de invulling van de voorzieningen in het Waterfront is volgens haar een juiste balans van belang. “Ik begrijp dat er in het Waterfront winkels nodig zijn, bijvoorbeeld met de nadruk op watersport. Toch ligt er een spanningsveld. Het is opletten dat er niet teveel concurrentie gaat plaatsvinden met de binnenstad, met meer leegstand als gevolg.”

Renate Slokker