• projectbureau waterfront

Projectbureau Waterfront

Het hart van de projectorganisatie wordt gevormd door het gemeentelijke projectbureau Waterfront. De organisatie is opgedeeld in projectteams voor elk van de te onderscheiden fases/deelgebieden. Het projectbureau bestaat uit projectleiders, een planeconoom, adviseur planning, stedenbouwkundige, communicatieadviseur en projectondersteuners.

Procesbewaking

Het projectbureau is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces (inhoud, communicatie, financiën en inhoudelijke voortgang, mede om afwijkingen te signaleren en te beheersen). Het projectbureau heeft overleg met externe partijen zoals het Consortium, dat fase 2 realiseert. Dit overleg vindt plaats binnen op bestuurlijk niveau verankerde kaders. Het projectbureau vormt een scharnierpunt met reguliere besluitvormingsprocessen op operationeel niveau naar college van B&W en gemeenteraad.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contactgegevens
Adressen en nummers.

Gemeente Harderwijk
Projectbureau Waterfront
Havendam 56
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
T  0341 411 911
waterfront@harderwijk.nl
W www.harderwijk.nl