• provincie gelderland

Provincie Gelderland

Binnen de provincie Gelderland is het project Waterfront Harderwijk benoemd als één van de acht sleutelprojecten. De sleutelprojecten vormen een integraal onderdeel van het provinciale programma Stad en Regio. Binnen dit programma zijn het versterken van de lokale en regionale economie, verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid en creëren van een veilige en aantrekkelijke leef- en woonomgeving belangrijke pijlers. De uitvoeringsafspraken over het Waterfront zijn onder andere vastgelegd in het stadscontract Harderwijk 2012-2015/17. Hiermee onderstreept het provinciaal bestuur nadrukkelijk het belang van gebiedsontwikkelingen, belangrijke structuurversterkende investeringen en de provinciale rol daarin. 

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront