• werkzaamheden in waterfront

Over werkzaamheden in Waterfront

De komende jaren ziet u ons op verschillende locaties in projectgebied aan het werk. Bij de uitvoering van werkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder voor inwoners, ondernemers en bezoekers onvermijdelijk. Denk hierbij aan verkeersomleidingen, bouwhekken rondom bouwterreinen, bouwverkeer en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Klik hier voor een overzicht van de werkzaamheden.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Vragen of opmerkingen?

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als u toch vragen hebt of een melding wilt doorgeven, dan kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Algemene vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.