• Werkzaamheden in beeld - Beaudredgemachine

Overzicht van werkzaamheden

Een project met de omvang en complexiteit van Waterfront kent vele momenten waarop iets gebeurd. Bekijk hier de meest actuele stand van zaken per onderwerp.

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 1

Bekijk

Start augustus - tot september 2017

Na de bouwvak is de aannemer gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de plaatsing van de damwanden voor de noordelijke kade van de Stadshaven (gebied tussen de Vischpoort en de Vissershaven, aan de zijde van het Dolfinarium). Daarnaast richt de aannemer het werkgebied verder in voor de uitvoering van de grootschalige ontgravingswerkzaamheden voor de realisatie van de Stadshaven. Hiervoor worden de parkeerterreinen grotendeels ontruimd. Er blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 150 parkeerplaatsen voor vergunninghouders op de Boulevard beschikbaar. 

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 1

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 2

Bekijk

Start begin september - tot eind september 2017

Begin september start de aannemer met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden in het Boulevardgebied. Daarbij wordt gestart aan de westelijke zijde van de Boulevard (van de Bruggepoort tot de Vischpoort). Daarbij worden ter hoogte van de entree van het Strandeiland nog een aantal damwanden en betonschorten geplaatst. In het verlengde van deze werkzaamheden wordt ook de definitieve bestrating op de Boulevard aangelegd (van de Bruggepoort tot de Vischpoort).

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 2

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 3

Bekijk

Start eind september - tot eind oktober 2017

Eind september is de aannemer bezig met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden in het oostelijke deel van het Boulevardgebied (van de Vischpoort tot de Vissershaven). Daarnaast wordt gestart met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden in het oostelijke deel van het Boulevardgebied (van de Vischpoort tot de Vissershaven). Daarbij wordt een busstation ten behoeve van het Dolfinarium aangelegd.

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 3

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 4

Bekijk

Start begin november - tot medio november 2017

Begin november is de aannemer nog bezig met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden in het oostelijke deel van het Boulevardgebied en de afwerking van de kades (van de Vischpoort tot de Vissershaven). In het verlengde van deze werkzaamheden wordt ook de definitieve bestrating op de Boulevard aangelegd (van de Vischpoort tot de Vissershaven). In deze periode wordt ook de aanleg van de bushalte afgerond. 

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 4

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 5

Bekijk

Start medio november - tot medio december 2017

In deze periode zijn de grootschalige ontgravingswerkzaamheden afgerond. De depots worden langszaam opgeruimd. Ook is de aannemer nog bezig met de afronding van de kades aan en het inrichten van beide zijden van de Stadshaven. Verder start de aannemer in deze periode met de aanleg van de tweede fase van het Strandeiland. 

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 5

Werkzaamheden Boulevardgebied - fase 6

Bekijk

Start begin januari - april 2018

In het nieuwe jaar wordt de aanleg van de tweede fase van het Strandeiland verder afgerond. Voor de entree van het Strandeiland is de aannemer bezig met de bestrating en inrichting van het nieuwe plein. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het definitief inrichting van de haven. 

Naar verwachting kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers vanaf de start van volgend zomerseizoen volop genieten van de vernieuwde Boulevard en de Stadshaven.

(klik op het plaatje voor de schematische tekening van de werkzaamheden)

  • Fasering werkzaamheden boulevard fase 6

Nieuwe entree tijdelijk parkeerterrein

Bekijk

Start juli 2017 - tot september 2017

Komende weken wordt een verbinding gemaakt tussen de Flevoweg en het tijdelijke parkeerterrein dat bestemd is voor bezoekers van het Dolfinarium (P2 Lelykade). De eerder aangelegde puindam in de Lelyhaven wordt geschikt gemaakt voor auto- en fietsverkeer. Via deze dam over de Lelyhaven kunnen bezoekers via de N302 en de Flevoweg rechtstreeks deze parkeerplaats bereiken. Dat betekent dat er straks minder verkeer over de Burgemeester de Meesterstraat rijdt. Daarnaast kunnen bezoekers, die parkeren op het parkeerterrein aan de Flevoweg (P3 Flevoweg) via deze verbinding richting de brug over de Vissershaven lopen.

Bouw van de woningen in Waterfront

Bekijk

Start 2014

De verkoop en bouw van de woningen in het plangebied Waterfront loopt gestaag door. De laatste 10 woningen op het Zuidereiland zijn in juli 2017 verkocht en binnenkort wordt gestart met de bouw. Begin juni 2017 zijn de eerste eengezinswoningen, appartementen en kavels op het Noordereiland, het tweede wooneiland binnen het plangebied Waterfront, in de verkoop gegaan. De volgende fase van het Noordereiland gaat begin 2018 in de verkoop. Daarnaast start binnenkort de bouw van de woningen in woongebieden De Bakens en de tweede fase van de Watersportboulevard. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuwste woningaanbod? Lees meer en meld u aan op www.woneninwaterfront.nl

Bouw van de boothuizen in Waterfront

Bekijk

Start augustus 2017

In juli is de vergunning voor het realiseren van de eerste 20 boothuizen langs de kade aan de oostzijde van het Dolfinariumeiland afgegeven. Dat betekent dat de aannemer kan starten met de bouw van de eerste serie. Voor de bouwvak worden de benodigde palen in de grond getrild, na de bouwvak worden deze werkzaamheden afgerond en start de aannemer met de daadwerkelijk opbouw.

In totaal worden er ca. 40 boothuizen gebouwd langs het Dolfinariumterrein. De boothuizen bieden plaats aan boot en materiaal. In het verlengde van de boothuizen komen aanlegsteigers, waar boten ook (deels) buiten kunnen liggen. Daarnaast kan de bovenverdieping ingericht worden voor een recreatief verblijf. Voor meer informatie over de boothuizen kunt u contact opnemen met Brandt makelaars.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Vragen of klachten

Heeft u een vraag of klacht door de uitvoering van de werkzaamheden? Dan horen wij het graag van u. U kunt contact opnemen met ons klantencontactcentrum, via telefoonnummer 0341 – 743 840. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Ook schade kunt u via dit nummer melden. 
Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.