• Werkzaamheden in beeld - Beaudredgemachine

Overzicht van werkzaamheden

Een project met de omvang en complexiteit van Waterfront kent vele momenten waarop iets gebeurt. Bekijk hier de meest actuele stand van zaken per onderwerp.

Maart 2020: Werkzaamheden N302

Bekijk

Op dit moment is aannemer Hoornstra Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk bezig met het aanleggen van de definitieve verbindingswegen tussen het Waterfront en de N302. Stapsgewijs werken we de komende weken aan het aanleggen nieuwe wegen, fietspaden, op- en afritten en een nieuwe rotonde in het Waterfront. Medio april 2020 zijn de werkzaamheden afgerond en kunt u gebruikmaken van de nieuwe wegen.

Werkzaamheden week 12
Vanaf maandag 16 maart zijn er twee smalle rijstroken beschikbaar op de N302 vanuit A28 richting Flevoland. Verkeer vanuit Harderwijk met bestemming Harderwijk-centrum gaat vanaf nu over de nieuw aangelegde rotonde in het Waterfront.

Omleiding fietsverkeer
Van maandag 16 maart 7:00 uur tot en met vrijdag 20 maart 17:00 uur is het fietspad vanuit het Waterfront parallel lopend aan de N302 vanwege werkzaamheden afgesloten voor al het fietsverkeer. U kunt omrijden via de op de route aangegeven omleidingsroute. Bij deze brief vindt u een kaart met de omleidingsroute. Vanaf 20 maart 17:00 uur is het fietspad weer opengesteld voor verkeer.

Week 13: Er komt eenmalig een weekendafsluiting voor autoverkeer
Van vrijdag 27 maart 19:00 uur tot en met zaterdagavond 28 maart 24:00 uur is de oprit vanuit Harderwijk-centrum richting de polder en de afrit vanaf de N302 richting Waterfront afgesloten voor verkeer. Alle richtingen zijn bereikbaar, maar er zijn omleidingsroutes. Verkeer van en naar het Waterfront maakt gebruik van een omleidingsroute via de Marie Curiestraat (Leen Bakker/Fira) en het overloopterrein. Wij raden u aan altijd de aangegeven omleidingsroutes te volgen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?
Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio april 2020 afgerond. Natuurlijk kan het winterweer zorgen voor vertraging. In dat geval houden wij u daarvan op de hoogte.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?
U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

  • Bel tijdens kantooruren naar 0341 – 411 911
  • Of vul hier het contactformulier in.

Januari 2020: Werkzaamheden parkeerplaatsen P1 en P2

Bekijk

In de week van 6 januari 2020 start Boskalis Nederland in opdracht van de gemeente Harderwijk op de Stadswerven met grondwerkzaamheden voor het project Waterfront. Er wordt een nieuwe watergang aangelegd tussen de Vissershaven en Lelyhaven. Hiervoor wordt asfalt opgebroken, worden kabels en leidingen omgelegd, damwanden aangebracht en de watergang uitgegraven. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het parkeren op de parkeerterreinen P1 en P2. Het middelste gedeelte van de parkeerterreinen wordt tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Bent u in het bezit van een parkeervergunning en parkeert u op P1?
P1 is uitsluitend bereikbaar via de aangegeven omleidingsroutes via de Havendam.

Bent u in het bezit van een parkeervergunning en parkeert u op P2?
Het noordelijke gedeelte van P2 (de kant van het Dolfinarium) is ook uitsluitend bereikbaar via de Havendam. Het zuidelijke gedeelte van P2 is bereikbaar via de Burgemeester de Meesterstraat.

Duur van de werkzaamheden
De tijdelijke omleiding duurt naar verwachting tot 10 april 2020. Vanaf dan is het noordelijke gedeelte van het parkeerterrein weer bereikbaar via de Burgemeester de Meesterstraat.

September 2019: Wegwerkzaamheden Flevoweg eo

Bekijk

Boskalis gaat van 2 september tot en met 10 oktober 2019 werkzaamheden uitvoeren in het Waterfront.

Welke werkzaamheden vinden er plaats?

  • Saneringen en explosievenonderzoek onder en rondom de huidige Flevoweg.
  • Definitieve verhardingen aanbrengen gehele Visserijstraat en de Vuurtorenweg vanaf rotonde tot aan de brug inclusief het planten van bomen.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren worden verkeerswegen tijdelijk omgeleid en/of aangepast. Een kaart met een overzicht van onderstaande nummers vindt u onderaan dit overzicht. Klik op het overzicht voor een groter beeld.

1. Eerste verlegging Flevoweg door een tijdelijke aansluiting op de rotonde
a. Aanleggen nieuwe aansluiting op de Flevoweg
b. Aanleggen aansluiting wijk op rotonde
c. Realiseren Fietsoversteek (definitief)
d. Inrichten tijdelijk parkeerterrein tbv tijdelijk afgesloten / opgeheven parkeervakken
e. Aanleggen calamiteitentoegang

Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 2 tot en met 13 september en vallen grotendeels buiten de verkeersroute. De huidige Flevoweg heeft een gescheiden fietspad. Deze komt in deze tijdelijke situatie niet terug. Fietsers worden tijdelijk omgeleid (1c) via het bestaande fietspad langs N302 waardoor er geen vermenging van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer plaatsvindt op de tijdelijke Flevoweg.

Omdat sommige parkeerplaatsen tijdelijk niet of slecht bereikbaar zijn, wordt ter compensatie een tijdelijk halfverhard (puin) parkeerterrein aangelegd (1d).

2. Aanbrengen definitieve bestrating Kruising Waterstadboulevard – Visserijstraat
a. Vervangen van de tijdelijke bestrating voor definitieve bestrating
b. Zuidereiland wordt tijdelijk ontsloten via de fiets/calamiteitendam en Noordereiland

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 9 september vanaf 7:00 uur tot naar verwachting 16:00 uur. De kruising is gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten voor al het verkeer. U kunt gedurende deze periode het Zuidereiland bereiken en verlaten via het Noordereiland.
Het Zuider- en Noorderhoofd krijgt een tijdelijk 2-richtingverkeer. Voor het goed kunnen passeren worden een aantal parkeervakken buiten gebruik gesteld. Na deze fase wordt het eenrichtingsbeleid weer teruggebracht om ook voor fietsers een zo veilig mogelijke situatie te creëren.

3. Aanbrengen definitieve bestrating Visserijstraat
Vervangen van de tijdelijke bestrating voor de definitieve bestrating vindt plaats in 3 fases:

Fase 1: 10 september tot en met 16 september

Vanaf de kruising Waterstadboulevard tot aan de inrit van de parkeerhof Voorduinhof wordt de definitieve bestrating gelegd. Dit deel van de straat is dan geheel afgesloten voor al het verkeer, de parkeerhof blijft bereikbaar.

Fase 2: 17 september

Op 17 september wordt het gedeelte voor de inrit van de parkeerhof bestraat. In en/of uitrijden van de parkeerhof is die dag van 8:00 uur tot 16:00 uur niet mogelijk. Uitwijkmogelijkheid tot parkeren is er op de tijdelijke parkeerplaats (1d).

Fase 3: 18 september tot en met 20 september

In deze periode krijgt het deel vanaf de inrit parkeerhof tot aan de kruising met het Noorder/Zuiderhoofd een nieuwe bestrating. Dit deel van de straat is dan geheel afgesloten voor al het verkeer. De parkeerhof is wel bereikbaar.

4. Herinrichten kruising Visserijstraat – Noorder/Zuiderhoofd
Van 23 tot en met 26 september wordt de kruising Visserijstraat - Noorder/Zuiderhoofd definitief ingericht. De kruising is dan geheel afgesloten voor al het verkeer. De verkeersafwikkeling vindt plaats over de rotonde. In deze periode krijgt het Zuider- en Noorderhoofd wederom een tijdelijk 2-richtingverkeer. Voor het goed kunnen passeren worden een aantal parkeervakken buiten gebruik gesteld. Na deze fase wordt het eenrichtingsbeleid weer teruggebracht om ook voor fietsers een zo veilig mogelijke situatie te creëren.

5. Definitief inrichten Vuurtorenweg
Van 13 september tot en met 10 oktober wordt de Vuurtorenweg vanaf de rotonde op de Vuurtorenweg tot aan de brug definitief ingericht. De werkzaamheden vinden geheel buiten het verkeer plaatvinden.
6. Tweede verlegging Flevoweg incl. fietspad (tijdelijk)
Vanaf 13 september tot en met 11 oktober wordt de Flevoweg met een gescheiden fietspad tijdelijke verlegd. Van deze werkzaamheden ondervindt u geen hinder. De route (1a /1b) wordt na 11 oktober opgeheven om de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe aansluitingen van de N302 mogelijk te maken.

Calamiteiten
Bij calamiteiten worden waar mogelijk afgesloten werkvakken opengesteld voor hulpdiensten. Van al het overig verkeer wordt verwacht dat ze van de ingestelde omleidingsroutes gebruik blijven maken.

 

 

Bouw en verkoop woningen Waterfront

Bekijk

De bouw en verkoop van de woningen in het plangebied Waterfront loopt gestaag door. De laatste 10 woningen op het Zuidereiland zijn in aanbouw. De eengezinswoningen en appartementen op het Noordereiland, het tweede wooneiland binnen het plangebied Waterfront, zijn verkocht en de bouw hiervan is gestart. De woongebieden De Bakens en de tweede fase van de Watersportboulevard zijn in de afrondingsfase. Zodra het Noordereiland grotendeels is gerealiseerd, wordt op de kop van De Bakens nog een appartementengebouw ontwikkeld. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuwste woningaanbod? Lees meer en meld u aan op www.woneninwaterfront.nl

Bouw van de boothuizen in Waterfront

Bekijk

De eerste 20 boothuizen langs de kade aan de oostzijde van het Dolfinariumeiland zijn in aanbouw. In totaal worden er 40 boothuizen gebouwd langs het Dolfinariumterrein. De boothuizen bieden plaats aan boot en materiaal. In het verlengde van de boothuizen komen aanlegsteigers, waar boten ook (deels) buiten kunnen liggen. Daarnaast kan de bovenverdieping ingericht worden voor een recreatief verblijf. Voor meer informatie over de boothuizen kunt u contact opnemen met Brandt makelaars.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Vragen of opmerkingen?

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als u toch vragen hebt of een melding wilt doorgeven, dan kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Algemene vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.