Bereikbaarheid en tijdelijk parkeren

Begin september is de aannemer gestart met de grootschalige ontgravingswerkzaamheden op de Boulevard in verband met de aanleg van de nieuwe stadshaven. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en het parkeren aan de Boulevard.

Zo is de Boulevard tijdens de uitvoering van de werkzaamheden grotendeels verkeersluw. Dit houdt in dat gemotoriseerd verkeer in een groot deel van het Boulevardgebied niet meer welkom is. Vanzelfsprekend kunnen de bedrijven wel worden bevoorraad. Daarvoor worden zogenoemde venstertijden ingesteld. Door de verkeersaanpassing op de Boulevard wordt de verkeerscirculatie in de binnenstad ook aangepast.

Tijdelijke parkeerterrein Boulevard

Tijdens de werkzaamheden blijven ca. 150 parkeerplekken in het Boulevardgebied beschikbaar voor vergunninghouders en voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart. Dit is met verkeersborden aangegeven. Het tijdelijke parkeerterrein aan de Boulevard is lopend te bereiken via de looproute van en naar de Boulevard en over brug 2 ter hoogte van de Vischmarkt (zie kaart).

Parkeren bezoekers Boulevard en Dolfinarium

Bezoekers van het Dolfinarium worden via het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) doorverwezen naar het parkeerterrein P2 Betaald Parkeren. Bij drukte is ook het parkeerterrein aan de Flevoweg (P3) beschikbaar. Bezoekers van de Boulevard, die korter dan 3 uur parkeren kunnen gratis parkeren op de P1 Havendijk (blauwe zone).  

Meer informatie over parkeren in Harderwijk vindt u ook op: www.harderwijk.nl/parkeren.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Vragen of klachten

Heeft u een vraag of klacht door de uitvoering van de werkzaamheden? Dan horen wij het graag van u. U kunt contact opnemen met ons klantencontactcentrum, via telefoonnummer 0341 – 743 840. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Ook schade kunt u via dit nummer melden. 
Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.