Overdracht natuurgebied de Mheenlanden

15 mei 2017

Op maandag 15 mei 2017 heeft wethouder Teeninga de gronden in het gebied de Mheenlanden symbolisch overgedragen aan Machiel Bosch, gebiedsmanager Natuurmonumenten. De feestelijke handeling vond plaats in een van de weilanden, waarna de aanwezigen een rondleiding van een boswachter kregen door het gebied. De komende jaren gaat Natuurmomenten het gebied inrichten als natuurgebied.

  • Overdracht Mheenlanden
  • Overdracht Mheenlanden

Voor de toekomst van het gebied maakt Natuurmonumenten een plan, waarbij de gewenste natuurkwaliteit wordt omschreven. Daarbij wordt nagedacht over welke planten- en diersoorten er nu al in het gebied voorkomen en zich er in de toekomst gaan vestigen. Welke recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden en fietsroutes, wenselijk zijn en hoe open het gebied moet zijn voor publiek. Dit wil Natuurmomenten graag in samenwerking doen met de bewoners en ondernemers uit de omgeving. Daarom nodigt Natuurmonumenten in het najaar bewoners en ondernemers uit voor een conferentie, waarbij zij mee mogen denken over de inrichting van het gebied.