Ruimte voor tijdelijke initiatieven

24 december 2016

 

 

 Binnenkort kan een deel van het oude industrieterrein Haven gebruikt worden voor tijdelijke initiatieven totdat het gebied definitief wordt omgevormd tot woongebied aan het water. Dat heeft het college van B&W besloten.

  • Fase 3 - Waterfront

De sanering van de laatste delen van het oude industriegebied Haven is begin volgend jaar gereed.
Daarna wordt het gebied grotendeels gebruikt als tijdelijk parkeerlocatie voor bezoekers en
vergunninghouders in verband met de herinrichting van het Boulevardgebied. Daarnaast heeft het
college van B&W besloten om een deel van het gebied tijdelijk in te richten als activiteitenterrein. ‘Er
heeft zich de afgelopen maanden een aantal initiatiefnemers gemeld met plannen voor tijdelijke functies op het braakliggende terrein. Buiten het hoogseizoen zijn ook evenementen in het gebied denkbaar. Kortom, het terrein biedt volop mogelijkheden’, aldus wethouder Teeninga. Om de initiatieven hiervoor mogelijk te maken, wordt een budget aangevraagd bij de gemeenteraad.

Waterrijk wonen

Vanaf 2019, na de oplevering van twee parkeergarages in het Boulevardgebied, start de gemeente met de definitieve herinrichting van het oude industriegebied. Het gebied wordt omgevormd tot twee unieke woongebieden: De Kades en De Stadswerven. Net als de andere woongebieden in het Waterfront sluit de opzet van deze woongebieden qua sfeer en karakter grotendeels aan bij de historische binnenstad. Door de aanwezigheid van grachten en insteekhavens ontstaan straks twee waterrijke woonmilieus met een rijke schakering van verschillende grachtenpanden en pakhuizen aan het water.

Contact met projectbureau Waterfront