Samen werken aan een attractief Boulevardgebied

17 november 2016

van wandelpromenades aan het water tot waterspeelparadijs

Om het Boulevardgebied aan de Dolfinariumzijde om te vormen naar een attractief verblijfsgebied en ruimte te geven aan nieuwe attracties op het Dolfinariumterrein, hebben gemeente Harderwijk, VOF Waterfront en Dolfinarium vandaag een convenant getekend. Hierin zijn de benodigde, praktische afspraken vastgelegd over grondruil, de inrichting en plaats van het busstation en de verplaatsing van de entree van het Dolfinarium. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over het vervallen van de jaarlijkse vergoeding voor parkeerbegeleiding en bezoekerstransport en het (ruimtelijk) mogelijk maken van een waterspeelparadijs op het Dolfinariumterrein.

Samen verder werken

In het plan Waterfront Harderwijk maken de huidige parkeerplaatsen op de Boulevard plaats voor een gastvrije passantenhaven met wandelpromenades aan beide kades. Om de transformatie aan de zijde van het Dolfinariumterrein door de VOF Waterfront binnen de afgesproken periode van 3 jaar mogelijk te maken, hebben gemeente Harderwijk, VOF Waterfront en Dolfinarium aanvullende afspraken gemaakt. “Met de transformatie van het Boulevardgebied geven we een grote kwaliteitsimpuls aan het gebied rondom het Dolfinarium. Om ervoor te zorgen dat de stad en Dolfinarium optimaal profiteren van deze kwaliteitsimpuls, is een aantal praktische zaken wat betreft grondruil, de inrichting en plaats van het busstation en de verplaatsing van de entree van het Dolfinarium verder uitgewerkt. Ook is het belang onderstreept van een gezonde exploitatie van het Dolfinarium en de bijbehorende noodzaak om nieuwe attracties op het Dolfinariumterrein te ontwikkelen. Op basis het convenant kunnen de betrokken partijen samen verder werken aan de realisatie van een attractief verblijfsgebied", aldus Pieter Teeninga, wethouder Waterfront.

Waterspeelparadijs

In relatie tot de ontwikkelingen in het Boulevardgebied heeft het Dolfinarium het plan om een waterspeelparadijs op het eigen terrein te ontwikkelen. In het convenant heeft gemeente Harderwijk aangegeven dat zij wil meewerken aan de totstandkoming van een waterspeelparadijs op het Dolfinariumterrein als aanvulling op de reeds aanwezige functies van het Dolfinarium en (toekomstige) functies binnen het Boulevardgebied.

Contact met projectbureau Waterfront