Tijdelijke afsluiting Strandboulevard-Oost

29 november 2017

In verband met bestratings- en inrichtingswerkzaamheden aan de Strandboulevard wordt de Strandboulevard-Oost tussen restaurants Olympia en Johannes tijdelijk afgesloten voor alle verkeer (ook voetgangers). Deze afsluiting start op vrijdag 1 december en eindigt maandag 11 december. Om te voorkomen dat de restaurants, gesitueerd aan de Strandboulevard-Oost, niet te vinden zijn voor voetgangers en fietsers wordt een omleidingsroute ingericht via de Vischmarkt en de Grote Oosterwijck.

  • Omleidingsroute en afgesloten gedeelte

Reden van de tijdelijke afsluiting

Deze afsluiting voorkomt dat op dit smalste stuk van de nieuwe Strandboulevard gevaarlijke situaties ontstaan tijdens de werkzaamheden voor voetgangers, fietsers en de werklieden. Tevens levert dit uitvoeringstechnische voordelen op waarmee reeds opgelopen vertraging in de planning, onder andere vanwege de weersomstandigheden, deels kan worden ingelopen.

Overlast onvermijdelijk

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Hierbij is bouwhinder helaas onvermijdelijk, zoals nu het geval is met de tijdelijke afsluiting van de Boulevard-Oost. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.