Twee ouderenhoven in fase 3 Waterfront

23 april 2021

Binnen nu en twee jaar gaat de gemeente twee ouderenhoven realiseren in fase 3 van het Waterfront. Daarmee komt het College tegemoet aan de grote behoefte die er is aan dit soort woonvormen, waarbij zorg voor elkaar centraal staat.

In het plan voor fase 3 stonden de woonvormen voor ouderen al ingetekend, maar dit plan was tot nu toe niet verder uitgewerkt. De ouderenhoven worden gebouwd in de Stadswerven en naar verwachting in 2023 ontwikkeld. In de ouderenhoven komen in totaal zo’n 30 woningen.

Eind vorig jaar had de PvdA aan de gemeente gevraagd wat er mogelijk was om te voorzien in de grote vraag die er is naar ouderenhoven in Harderwijk. Met name de plannen van stichting Knarrenhof, ontwikkelaar van woonconcepten voor ouderen, waren daarbij in beeld. Zij zijn al lange tijd op zoek naar een geschikte locatie in Harderwijk. Na verkenning bleek echter dat het plan van de stichting andere uitgangspunten had vergeleken met het stedenbouwkundig plan van de gemeente. Via aanbesteding wordt nu bepaald wie uiteindelijk het project mag gaan realiseren in het Waterfront.

Extra geld voor ouderenhoven
Voor de ontwikkeling van de ouderenhoven wordt een deel van de bijna 7 miljoen die de gemeente onlangs ontving voor de woninbouwimpuls voor fase 3 van het Waterfront, gebruikt.

Fase 3 krijgt 900 woningen
De 30 woningen in de ouderenhoven maken deel uit van de in totaal bijna 900 woningen die in fase 3 gebouwd worden. Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter.