Uitnodiging Inloopavond bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Kop Stadswerven

23 februari 2023

Op donderdagavond 9 maart 2023 organiseren we een inloopavond over het
ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Kop Stadswerven. U bent van harte welkom
van 19.00 – 21.00 uur in de witte keet van het projectbureau Waterfont aan de
Burgemeester de Meesterstraat. U kunt de plannen dan inzien en vragen stellen aan onze
medewerkers.

Het ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Kop Stadswerven voorziet in de bouw van
160 woningen (60 eengezinswoningen en circa 100 appartementen) en een parkeergarage
met maximaal 725 parkeerplaatsen. In de plint langs de Waterstadboulevard is ruimte voor
kleinschalige commerciële voorzieningen. Het plangebied ligt tussen de Vissershaven,
Lelyhaven, parkeerterrein Burgemeester de Meesterstraat en de Waterstadboulevard.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 27 februari 2023 6 weken ter inzage in de
stadswinkel van het stadshuis
U kunt het plan ook digitaal vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de inzagetermijn
kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het
indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer
informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met: domein Stad en omgeving, mw. C. van den Bedem, tel.
411911.