Vertrek projectdirecteur Waterfront

23 oktober 2017

Frank Brouwer heeft het college van B&W te kennen gegeven na ruim 8 jaar te stoppen als projectdirecteur Waterfront Harderwijk. Omstreeks 1 januari 2018 is de planuitwerking en –realisatie van het omvangrijke project dusdanig gevorderd, dat hij dit als een logisch moment beschouwt. Het college van B&W deelt deze visie. Inmiddels is de wervingsprocedure voor een opvolger gestart.

  • Frank Brouwer

Forse stappen in Waterfront

Onder zijn leiding sinds 2009 zijn er forse stappen gezet om de plannen voor het project Waterfront Harderwijk tot daadwerkelijke uitvoering te laten komen. Inmiddels zijn de grote delen van het project gerealiseerd, dan wel in een afrondende fase van realisatie. Denk hierbij aan de realisatie van industrieterrein Lorentzhaven, de sanering van het oude industrieterrein Haven, de overdracht van de natuurontwikkeling Mheenlanden aan de Vereniging Natuurmonumenten, de aanleg van twee vogelrustgebieden, de realisatie van het Strandeiland, alsmede de afspraken met de VOF Waterfront met betrekking tot de woningbouw in het gebied van fase 2 Waterfront, de aanleg van nieuwe havens en de herinrichting van de Boulevard.

Andere aansturing van de projectopgaven Waterfront

Grote delen van de Waterfront bevinden zich in de fase van uitvoering. Wat rest is de ontwikkelopgave voor het gebied van fase 3 Waterfront. Omstreeks de jaarwisseling is de aanbestedingsstrategie voor dit deelgebied gereed. Deze stand van zaken is aanleiding om te kiezen voor een andere vorm van aansturing. Daarop wordt de gemeentelijke organisatie aangepast en ingericht.

Contactgegevens
Adressen en nummers.

Gemeente Harderwijk
Projectbureau Waterfront
Havendam 56
Postbus 149
3840 AC Harderwijk
T  0341 411 911
waterfront@harderwijk.nl
W www.harderwijk.nl