Volg de werkzaamheden via de webcam

28 januari 2016

Volg werkzaamheden Waterfront live vanuit uw stoel! Via de webcam op de Vischpoort kunt u de werkzaamheden in het oostelijk deel van de Strandboulevard volgen. Op de achtergrond ziet u de bouw van de woningen op het Zuidereiland. Via de webcam op het stadhuis ziet u de voortgang van de saneringswerkzaamheden op het oude industrieterrein Haven. In het voorjaar wordt hier ook een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. 

  • Webcam werkzaamheden Waterfront Harderwijk

Waterfront op schema

In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende onderdelen van het Waterfrontplan gerealiseerd: zo is het industrieterrein Lorentzhaven aangelegd en in gebruik genomen, zijn twee vogelrustgebieden gemaakt, bewoners en toeristen genieten al ruim drie jaar van het Strandeiland, maakt watersportvereniging Flevo gebruik van de nieuwe jachthaven De Knar en zijn de eerste bewoners verwelkomd in het nieuwe woongebied Zuidereiland. Door de vondst van niet-gesprongen explosieven heeft de sanering weliswaar wat vertraging opgelopen, maar ook dit is nu in volle gang. Daarnaast zijn de eerste woningen op de Watersportboulevard en de boothuizen in verkoop gegaan. Kortom, het Waterfront is flink in beweging.

Contact met projectbureau Waterfront