Voortgang Waterfront 1e half jaar 2016

17 november 2016

Het college van B&W heeft de voortgangsrapportage Waterfront over de eerste helft van 2016 goedgekeurd. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage is een belangrijk instrument om de raadscommissies en de gemeenteraad op de hoogte te houden van ontwikkelingen en de voortgang in dit ambitieuze project. De rapportage kunt u hiernaast downloaden.