Wat komt allemaal kijken bij het bouwen van een nieuwe woonwijk?

7 juli 2022

De aanleg van leidingen voor riolering, water en elektriciteit bijvoorbeeld. "Dit was voor de bouw van de nieuwe wijken in Waterfront extra complex", vertelt projectleider Andries Nieuwenhuis.


"In het Waterfront hebben we te maken met een ‘leeflaag’. Een schone zandlaag die we bovenop een bodemvervuiling aanbrachten. De riolering ligt op sommige delen van het Watefront onder die leeflaag. Dus in de vervuiling. Om riool te mogen leggen op die diepte zijn allerlei beschermende maatregelen nodig voor de werklui om veilig en gezond te kunnen werken. En om te zorgen dat de schone leeflaag ook schoon blijft. Ook heeft het gebied dat nu ontwikkeld wordt geen gasnet maar een warmtenet. De leidingen van het warmtenet hebben veel meer ruimte nodig dan een gasleiding. We zorgen dat leidingen niet te dicht op elkaar komen te liggen zodat er ook in de toekomst nog veilig aan gewerkt kan worden. Zonder risico op beschadiging van andere leidingen. En dat allemaal binnen een beperkte ruimte, zoals op de foto te zien, maakt het best complex".